RPP: Stopy w górę, choć gospodarka słabnie

O co ma dbać RPP? O niską inflację!!!

No to dba i w d….. ma wzrost gospodarczy, to nie jej sprawa.

Chore