Rząd ma plan finansowy na najbliższe lata

Trzeba powiedzieć „elektoratowi”, działaczom „S”, „temu ciemnemu ludowi” [Kurski]: jeżeli zgodnie z planem deficyt budżetowy będzie obniżany i poprawi się koniunktura światowa, to za 5 – 7 lat możliwa będzie korekta przyjmowanej obecnie ustawy emerytalnej …