Składki na Fundusz Pracy od "starszaków"?

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który zakłada przywrócenie obowiązku uiszczania składek na Fundusz Pracy od pracowników w wieku 55+. Sprawdźmy dlaczego zapowiadany jest powrót składek od „starszaków”.