Tusku & Co. dróg nie ma, a gdzie pieniądze??????

Gdzie są te pieniądze, które dostali na budowę?