Tylko demokracja bezpośrednia pozwala na pracę do

64 roku życia – patrz na Szwajcarię !!!