U nas tucek już dawno przykręcił śrubę lepiej niż

Grecy w czasie tonięcia:

– VAT też 23 %,

– wiek emerytalny 67 u nich 65,

– a porównajcie minimalną płacę ………………………………..