Ubezpieczenie zdrowotne potwierdzane na podstawie PESEL

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa umożliwi potwierdzanie prawa do świadczeń medycznych wyłącznie za pomocą numeru PESEL pacjenta.