UOKIK: UEFA naruszała prawa konsumentów

Warunki sprzedaży biletów na Euro 2012 w Polsce zawierają sprzeczne z prawem postanowienia. Argumenty Prezes UOKiK potwierdził 22 czerwca 2012 roku sąd, uznając 19 z 25 zakwestionowanych klauzul za niedozwolone.