Więcej ochrony przed przejściem na emeryturę

a co z tymi co już ich zwolnili i aktualnie są na świadczeniu przedemerytalnym z ZUS-u do

września 2015 roku /mężczyzna ur. w 1950 r/. Wiek emerytalny przedłużony o

11 miesięcy.