Więcej ochrony przed przejściem na emeryturę

„Jeszcze 12 lat temu podobny jak w Polsce okres ochronny obowiązywał w Finlandii. Gdy go zniesiono, odsetek najstarszych pracowników podskoczył tam z 35 proc. do ponad 50.

Na poprawki w kodeksie pracy nie zgadzają się związkowcy.

– Propozycje, by zlikwidować przepisy dotyczące czteroletniego okresu ochronnego, przyczynią się tylko do zwiększenia liczby bezrobotnych w najwyższym przedziale wiekowym – powtarza Jan Guz, szef OPZZ.

Przeciw zmianom jest też rząd.

– Nie ma planów skracania okresów ochronnych – mówi Gazecie Władysław Kosiniak Kamysz, szef resortu pracy.”

Kiedy zaczniemy uczyć się na błędach innych i własnych? Wszędzie ten populizm, hipokryzja i oportunizm. Byle nie stracić stołka. A za 10 lat będzie można powiedzieć, jak Kwaśniewski o zaostrzeniu kar za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, „pomyliliśmy się, ale chcieliśmy dobrze”.