wysokość kar

witam, zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, wysokość kary nakładanej przez Prezesa UOKiK może wynosić max. 10% przychodu uzyskanego przez ukaranego przedsiębiorcę w poprzednim roku. co do szczegółów odsyłam do ww. ustawy. Także możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać że właściciele Pobieraczka zarobili na swoim procederze 2,150 mln 🙁