Wzrastają zaległe płatności w Europie

Rosną opóźnienia płatnicze w Europie. Według Euler Hermes pogarszająca się sytuacja wymaga wzmożonych wysiłków w celu uzyskania zgodności z dyrektywą UE w sprawie opóźnień płatniczych, która ma wejść w życie w roku 2013.