Zamówienia publiczne – propozycje zmian

Podmioty organizujące przetargi oraz przedsiębiorcy biorący w nich udział powinni szykować się na kolejne zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp). Nowelizacja tej ustawy zakładająca kolejne zaostrzenie przesłanek wykluczenia „nierzetelnych” wykonawców z postępowania została właśnie skierowana do Sejmu. Jednocześnie Urząd Zamówień Publicznych przygotował własny projekt zmian w Pzp, które mają na celu lepszą ochronę interesów podwykonawców.