Zarząd spółki pełen kobiet?

Komisja Europejska chce, aby do końca 2014 roku udział kobiet w zarządach spółek był dobrowolny, ale od 2015 roku, po zmianie prawa, kobiety miałyby już obowiązkowo stanowić 30 proc., a od 2020 roku 40 proc. członków zarządu. „To propozycja, która zapewni kobietom większy udział we władzach firm” – mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.