Zastanawia mnie dlaczego osoby odpowiedzialne

za tą sytuację cały czas są u władzy (choćby partyjnej)? Dlaczego nie rozliczono Millera za zerwanie umowy z Norwegami i Pawlaka za podpisanie szkodliwego na Polski kontraktu na dostawy gazu?