Zatory płatnicze znowu problematyczne

Dane Coface o opóźnieniach płatności odbiorców potwierdzają kontynuację negatywnej tendencji, która zaznaczyła się już w połowie ubiegłego roku. Prezentowane wyniki obrazują rozwijanie się tego trendu w zarówno w Polsce jak i na świecie.