Zatrudnianie młodocianych: będą zmiany?

Resort pracy przedstawił projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która w sposób gruntowny przebudowuje system kształcenia zawodowego i ustawicznego, już od nadchodzącego roku szkolnego.