Zwycięzca Dragon’s Den – wywiad

Spółka Webventure znana jest z udziału w programie Dragon’s Den, w którym aż czterech inwestorów wyraziło chęć udziału w Spółce, Jednak ostatecznie Spółka znalazła innych inwestorów.

O prowadzonej działalności, a także o planach Giełdowych opowiadał Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju

www.ryneknc.pl/zycie-rynku/wywiady/2082-wywiad-z-webventure-sa